Στις 9/9 η έναρξη των πρωταθλημάτων Α' και Β' κατηγορίας,στις 23/9 η Γ' κατηγορία

Στις 9/9 η έναρξη των πρωταθλημάτων Α' και Β' κατηγορίας,στις 23/9 η Γ' κατηγορία

Από την ΕΠΣΗΠ αναρτήθηκε η προκήρυξη για τα πρωταθλήματα Α', Β' και Γ'κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2017-18.

Στην προκήρυξη για την Α' κατηγορία πέρασε η η διεξαγωγή αγώνων play-out, ενώ ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων με την Α'΄και Β' να ξεκινάει στις 9 Σεπτεμβρίου και η Γ' κατηγορία στις 23 του ίδιου μήνα.

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά άρθρα της φετινής προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στους αγώνες των πρωταθλημάτων αυτών, υποχρεούνται να στείλουν ή προσκομίσουν στην Ένωσή μας τη σχετική δήλωση συμμετοχής, ως το συνημμένο υπόδειγμα μέχρι 07/08/2017 για την Α΄ και Β΄ κατηγορία και για την Γ΄ κατηγορία μέχρι 21/08/2017.

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, όλα τα Σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να προσκομίσουν, στην Ένωση, και έγγραφο γνωστοποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ. καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. (Αρθρο 2, παρ. 3α εδ.ιγ Καταστατικού Ε.Π.Ο.) όπως το συνημμένο, στην προκήρυξη αυτή, υπόδειγμα, διαφορετικά δεν θα γίνεται ΔΕΚΤΗ η δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής έχει την προϋπόθεση, της, χωρίς επιφυλάξεις, αποδοχής εξολοκλήρου της παρούσης προκηρύξεως.

Στην ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιούνται τα χρώματα των στολών, των ποδοσφαιριστών των ομάδων, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κ.Α.Π., με την υποχρέωση οι ομάδες να κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα της στολής που θα δηλώσουν καθώς και e-mail επικοινωνίας του Σωματείου ή του Νομίμου Εκπροσώπου του.

Η δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται ΔΕΚΤΗ: 1) Αν υπάρχουν εκκρεμείς χρηματικές οφειλές στην Ένωση και 2) Αν δεν υπάρχει παραχωρητήριο γηπέδου.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, με παράβολο ΕΞΗΝΤΑ ( 60 ) ΕΥΡΩ για την Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΑ ( 45 ) ΕΥΡΩ για την Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ( 35 ) ΕΥΡΩ για την Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία.Το παράβολο κατατίθεται ή στέλνεται ΜΟΝΟ σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Οι ημέρες ενάρξεως των αγώνων του πρωταθλήματος της προκηρύξεως αυτής καθορίζονται ως εξής:

α) Για την Α΄ κατηγορία την 9-10/09/2017

β) Για την Β’ κατηγορία την 9-10/09/2017

γ) Για την Γ΄ κατηγορία την 23-24/09/2017

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία

Για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018 τα Σωματεία είναι ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) σε έναν όμιλο.

Από την Α΄ Κατηγορία υποβιβάζονται ΤΕΣΣΕΡΑ (4) Σωματεία. Θα υποβιβαστούν απευθείας τα τρία τελευταία σωματεία και θα γίνουν αγώνες κατάταξης μεταξύ των ομάδων που κατέλαβαν την 11η-12η και 13η θέση, με βαθμούς 2-1-0 αντίστοιχα, σε γήπεδα που θα ορίσει η 'Ενωση, για να υποβιβαστεί και το τέταρτο σωματείο.

Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία

Για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018 τα Σωματεία είναι ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) σε δύο ομίλους από ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ο κάθε όμιλος.

Από τα 32 Σωματεία θα προβιβαστούν στην Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία ΤΕΣΣΕΡΑ (4) Σωματεία. Προβιβάζεται η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο της Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας. Επίσης στην Α’ κατηγορία θα προβιβαστεί από κάθε όμιλο ξεχωριστά, ο πρώτος σε βαθμούς, μετά από μονούς αγώνες κατάταξης (πλέι –οφ) στους οποίους θα λάβουν μέρος, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος της βαθμολογίας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος του κάθε ομίλου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π.Σ. Στους αγώνες αυτούς η δεύτερη ομάδα ξεκινάει με 2(ΔΥΟ) βαθμούς ,η τρίτη με 1(ΕΝΑΝ) και η τέταρτη με 0(ΜΗΔΕΝ) βαθμούς.

Και στους αγώνες κατάταξης η βαθμολογία θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

Η συμμετοχή των ομάδων που θα τερματίσουν δεύτερες στον αγώνα κατάταξης για πιθανή άνοδο στην Α' Ερασιτεχνική, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων της Ένωσής μας που θα συμμετέχουν στη Γ' Εθνική.

Στη Γ' Ερασιτεχνική θα υποβιβαστούν 6(ΕΞΙ) ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ήτοι οι 3(ΤΡΕΙΣ) τελευταίοι από κάθε όμιλο.

Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία

Για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018 οι όμιλοι της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης ανάλογα με τον αριθμό των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή στην κατηγορία αυτή.

Για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα ανέλθουν στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία συνολικά 6(ΕΞΙ) σωματεία.

Αντίστοιχα σωματεία της Γ' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας που θα εμπλακούν σε αγώνα κατάταξης για πιθανή άνοδο στη Β' Ερασιτεχνική, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων της Ένωσής μας που θα συμμετέχουν στη Γ' Εθνική.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Η παρουσία ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε όλους τους αγώνες. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ιατρικού συλλόγου ή σφραγίδα) και θα υπογράφει στην πρώτη σελίδα του Φ.Α. Ο διαιτητής δεν ξεκινά τον αγώνα αν δεν υπάρχει γιατρός. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του γιατρού μέχρι και 10 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο αγώνας κατακυρώνεται στο φιλοξενούμενο σωματείο, εκτός αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας για τη μη παρουσία γιατρού, οπότε και για την τύχη του αγώνα θα επιλαμβάνεται η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΗΠ.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ύστερα από την 16/6/2017 σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσής μας, για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018 ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί ηλικίας ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσής μας:

1) Συμμετοχή ποδοσφαιριστών κάτω των 20 ετών.

Στην Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία, στην αρχική ενδεκάδα θα συμμετάσχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών, οι οποίοι θα αγωνίζονται σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

Στην Β΄ κατηγορία, στην αρχική ενδεκάδα θα συμμετάσχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών, οι οποίοι θα αγωνίζονται σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

Σε περίπτωση αντικατάστασης (αλλαγής) αυτών, για οποιαδήποτε αιτία (τραυματισμός κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης θα πρέπει να είναι και αυτός κάτω των 20 ετών και σε περίπτωση που στους αναπληρωματικούς δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών τότε η ομάδα θα συνεχίσει τον αγώνα με τον ανάλογο μειωμένο αριθμό ποδοσφαιριστών.

Σε περίπτωση κόκκινης κάρτας ποδοσφαιριστή κάτω των 20, η ομάδα θα αγωνίζεται με έναν ποδοσφαιριστή κάτω των 20. Τυχόν χρησιμοποίηση, που αντίκειται στους παραπάνω περιορισμούς και μετά από υποβολή ένστασης αντιπάλου Σωματείου, ή κάθε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, η υπαίτια ομάδα θα έχει όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 23 παραγρ. 11 του Κ.Α.Π.

Στην Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ δεν υπάρχει περιορισμός ποδοσφαιριστών στις ηλικίες κάτω των 20 ετών.

ΑΡΘΡΟ 34ο):

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε ΤΡΙΑ (3) το ανώτατο ερασιτεχνικά Σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ του επόμενου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν). Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή.

ΑΡΘΡΟ 35ο):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2017-18.

α) Τα Σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχους διπλώματος ανάλογου των αναφερόμενων στο άρθρο 5 παρ.1 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου.

β) Τα ερασιτεχνικά Σωματεία Α' κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προπονητή κάτοχο Ταυτότητας Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ.

γ) Το Δελτίο Πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή κάτοχο Ταυτότητας Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας - ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία απασχολείται - αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Η Ε.Π.Σ.ΗΠ. εκδίδει κάθε νέα αγωνιστική περίοδο τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).

Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου είναι ονομαστικό, σε περίπτωση δε αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο στον αντικαταστάτη του, με υποβολή νέων δικαιολογητικών από το σωματείο.

δ) Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το Δελτίο Πιστοποίησης απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική Περιοχή), να παραμείνουν και να δίδουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter