Φορολογικός οδηγός

Καθώς μπαίνουμε προς τη περίοδο των φορολογικών δηλώσεων συγκεντρώνουμε τα συνηθέστερα ερωτήματα των φορολογούμενων πολιτών. Δημιουργούμε έτσι ένα φορολογικό οδηγό ο οποίος απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:
Φορολογία Εισοδήματος
- Φυσικών Προσώπων
- Νομικών Προσώπων
- Φορολογία Πλοίων, Αποσβέσεις Παγίων, Μοναδ. Συντελεστές Καθαρού κέρδους
Φορολογία Κεφαλαίου
- Φορολογία Κληρονομιών - Δωρεών - Γονικών παροχών
- Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων
- Ειδικός Φόρος επι των ακινήτων
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Θέματα τελών και Ειδικών Φορολογιών
Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Θέματα Μητρώου
Φορολογικοί Έλεγχοι

 

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter