Πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, για την μετάβασή τους στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης.

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Άϋλες Δαπάνες
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης στο κεφάλαιο Ι.1.14 Υποχρεώσεις δικαιούχων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ: 801 11 36300

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λεπτομέρειες Χρηματοδότησης
€78 000 000
Πεμ, 07/04/2016 - 00:00 - Παρ, 20/05/2016 - 00:00
NO
€15 000
€200 000
40%
50%

Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

διαβάστε περισσότερα

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter