Αξιολόγηση και Μελέτες για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, σχεδίων δράσης και εξασφάλιση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις παρεμβάσεις Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 15/9/2015 - 30/9/2017

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter