Έμφαση στην ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Έμφαση στην ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας
Η ημερίδα, που θα ξεκινήσει στις 5.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο DuLac, εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 2ου Φόρουμ για τη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), το οποίο θα λάβει χώρα στην πόλη στις 11 και 12 Μαΐου.

Στόχος της ημερίδας είναι η διερεύνηση των συνεργασιών που αναπτύσσουν τα ερευνητικά ιδρύματα της Ηπείρου με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς της Ηπείρου και των περιφερειών της Αδριατικής, η παρουσίαση ερευνητικών και καινοτόμων δράσεων και η ανάδειξη προοπτικών συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Μακροπεριφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξή τους.

Ο κ. Κορκολής θα μιλήσει με θέμα «Χρηματοδοτικά εργαλεία και προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης», ενώ θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις «Έξυπνη Εξειδίκευση: προγραμματισμός έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στην περιφέρεια Ηπείρου» από τον σύμβουλο της περιφέρειας Γ. Στρογγυλόπουλο, «Δράσεις για την επιχειρηματικότητα στον δήμο Ιωαννιτών» από τον αντιδήμαρχο Θ. Μανταλόβα, «Ερευνητικές δραστηριότητες, συνέργειες και προοπτικές του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων στο χώρο των Περιφερειών Ιονίου και της Αδριατικής» από τον αναπληρωτή πρύτανη Τρ. Αλμπάνη και «Ερευνητικές δραστηριότητες, συνέργειες και προοπτικές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο χώρο του Ιονίου και της Αδριατικής», από τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΤΕΙ Ι. Γκανά.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γ. Μήτσης θα μιλήσει με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα, από τη θεωρία στην πράξη», από το πανεπιστήμιο Τιράνων ο καθηγητής IliryanMallolari θα εισηγηθεί το θέμα «Ιmprovingourcollaborationinresearch, science & innovationintheregionbasinandroadmapofourcommonfuture» και από το πανεπιστήμιο του Σαλέντο της Ιταλίας, ο καθηγητής MarcoMancarella θα μιλήσει με θέμα «BilateralcollaborationandinnovativedigitaladministrationactivitiesintheAdriaticandIonianregion».

Θα ακολουθήσει η εισήγηση «Χερσαίοι και υδάτινοι δρόμοι δίχως όρια: επικοινωνία, συνεργασία, σύγκραση πολιτισμών» από την κοσμήτορα Φιλοσοφικής Σχολής πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αικατερίνη Λιάμπη, και οι εισηγήσεις «Από το Vladivostok στο Miami: ευκαιρίες και προκλήσεις για ελληνικές επιχειρήσεις startup στις μέρες της ύφεσης» από τον διευθυντή της UniveyeΝ. Κατερτσίδη και «Κοινωνική οικονομία στις ορεινές περιοχές, από τον Σ. Τσουκαρέλη της Κοιν.Σ.Επ «Τα Ψηλα Βουνα».

Τέλος, εκπρόσωπος της Eιδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» θα μιλήσει για τη χρηματοδότηση διακρατικών συνεργασιών και θα ακολουθήσει συζήτηση.

 

 

 

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter