Μια πρόσκληση και τρεις προτάσεις

Μια πρόσκληση και τρεις προτάσεις
Οι στόχοι του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΣΕΠΚ) είναι η ενίσχυση, μέσω κοινών αξιών και στοιχείων της ευρωπαϊκής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αίσθησης των ευρωπαίων πολιτών –ιδίως των νέων– ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η εκτίμηση της εθνικής και περιφερειακής ποικιλομορφίας και η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης. Το Σήμα δίνει στους ευρωπαίους πολίτες νέες ευκαιρίες να γνωρίσουν την κοινή, αλλά και ποικιλόμορφη πολιτιστική μας κληρονομιά, την κοινή μας ιστορία και τις αξίες, και τον ρόλο της ΕΕ.

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς απονέμεται σε χώρους που έχουν μεγάλη συμβολική ευρωπαϊκή αξία και που αναδεικνύουν την κοινή ιστορία της Ευρώπης και την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω στα οποία στηρίζεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για να λάβουν το Σήμα, οι χώροι πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη των ακόλουθων

στόχων: α)να τονίσουν την ευρωπαϊκή σημασία τους, β) να ευαισθητοποιήσουν τους ευρωπαίους πολίτες –και ιδίως τους νέους– όσον αφορά την κοινή πολιτιστική κληρονομιά τους, γ) να διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση, δ) να αυξήσουν και/ή να βελτιώσουν την πρόσβαση για όλους τους πολίτες, ιδίως τους νέους, ε) να ενισχύσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο, ιδίως μεταξύ των νέων, μέσω της καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και ιστορικής εκπαίδευσης, στ) να καλλιεργήσουν συνέργειες μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός, της σύγχρονης δημιουργίας και δημιουργικότητας αφετέρου, και ζ) να συμβάλουν στην ελκυστικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών και της οικονομίας, ιδίως μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

 

ItsKaleFestival και ντοκιμαντέρ για τη Δωδώνη

Με το υπόμνημα προς την υπουργό, η διοίκηση του ΠΚΔΙ προτείνει ακόμη τη συνδιοργάνωση της πρώτης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης, τον Νοέμβριο του 2017, με στόχο να αποτελέσει την αφορμή για μια ουσιαστική ευκαιρία επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνεργιών μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, των πολιτιστικών φορέων της χώρας και των φορέων πολιτιστικής διαχείρισης των δήμων.

Επίσης, ενημερώνει την υπουργό για τον νέο πολιτιστικό θεσμό της Ηπείρου, με τίτλο «ItsKaleFestival», που θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο και την ακρόπολη του Ιτς Καλέ, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Παράλληλα, καλεί την υπουργό να θέσει υπό την αιγίδα της το Φεστιβάλ και την καλεί να κηρύξει την έναρξή του, σε εκδήλωση και ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από κοινού.

Τέλος, η διοίκηση της Κοινωφελούς επιχείρησης υπέβαλε εκ νέου την πρόταση της για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τη Δωδώνη, τις πολλαπλές της όψεις και την ιστορία της, με κεντρικό αφηγηματικό άξονα το περίφημο αρχαιολογικό εύρημα: τα «χρηστήρια ελάσματα» της Δωδώνης, με τα χιλιάδες ερωτήματα των επισκεπτών του Μαντείου προς το Νάιο Δία. Όπως σημειώνεται, μάλιστα, υπήρξε αρχικό ενδιαφέρον από την υπουργό.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι τρεις μας δράσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές αφετηρίες συνεργασίας, που μπορούν να παράξουν ουσιαστικά και κυρίως, διαρκή αποτελέσματα με εξαιρετικό πολιτιστικό αποτύπωμα», επισημαίνεται στο υπόμνημα.

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter