Στον χορό των αντιδράσεων και ο δήμος Ζαγρίου

Το Σώµα υιοθέτησε την εισήγηση του δηµάρχου Βασίλη Σπύρου στην οποία εξέφρασε την έντονη διαµαρτυρία και την αντίθεση του δήµου. «Είναι άδικο και αδιανόητο και µάλιστα σε τέτοιους δύσκολους καιρούς µε µείωση εισοδηµάτων και µεγάλη ανεργία στην περιοχή µας, να ζητείται η καταβολή αντιτίµου διοδίων –πιθανόν 2,40 ευρώ, όπως συµβαίνει στα διόδια Τύριας και Μαλακασίου- για λίγα χιλιόµετρα αυτοκινητόδροµου που διανύει όποιος έρχεται στο Ανατολικό Ζαγόρι ή φεύγει από αυτό µε προορισµό τα Γιάννενα, για να πάει στον γιατρό, να κάνει τις δουλειές του ή να εργαστεί», σηµείωσε.

Ο δήµαρχος πρότεινε για τους µόνιµους κατοίκους και όσους µετακινούνται καθηµερινά ή συχνά από το Ζαγόρι προς τα Γιάννενα, µέσω του σταθµού διοδίων στο Δροσοχώρι, να εκδοθεί απαλλακτική κάρτα διέλευσης, προειδοποιώντας πως, σε περίπτωση που το αίτηµα δεν εισακουστεί, οι αντιδράσεις, από πλευράς του δήµου, θα είναι έντονες και παράλληλα θα εξαντληθεί κάθε πρόσφορο µέσο για την επίτευξη του στόχου. Υπενθυµίζεται, όπως αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση, ότι ήδη υπάρχει για το θέµα των διοδίων αντίδραση από τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριµάνη, κατάθεση σχετικής ερώτησης στη Βουλή από τον βουλευτή Κώστα Τασούλα, καθώς και απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Μετσόβου.

 

Επαναλειτουργεί η Μονή Ρογκοβού

Μια σηµαντική ανακοίνωση που έγινε στην ίδια συνεδρίαση, αφορά την επαναλειτουργία, µετά από εννέα χρόνια, λόγω πραγµατοποίησης αναγκαίων εργασιών, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Ρογκοβού στο Τσεπέλοβο.

Όπως έκανε γνωστό ο δήµαρχος, ολοκληρώθηκαν οι παρεµβάσεις και το σηµαντικό αυτό θρησκευτικό µνηµείο θα ανοίξει στις 23 και 24 Ιουνίου µε πανηγυρική λειτουργία, σε συνεργασία µε τη Μητρόπολη. Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, δε θα χρησιµοποιηθούν τα κελιά.

Παράλληλα, ο δήµος υπέγραψε συµβάσεις µε δυο πτυχιούχους τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στη Λαογραφία, για την οργάνωση των εκθεµάτων στο µουσείο «Αγάπιος Τόλης» στους Κήπους, στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης δήµου και περιφέρειας, µε στόχο να λειτουργήσει στη συνέχεια, καθώς αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών. Την ικανοποίησή της για την εξέλιξη εξέφρασε και η µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου, ενώ ευχή όλων είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης του ιδρύµατος που είχε προωθήσει ο δωρητής, εν ζωή, και το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία του.

Επίσης, από τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Ελαφοτόπου Κώστα Τζόκα τέθηκε το θέµα στήριξης της λειτουργίας του δηµοτικού µουσείου Παραδοσιακών Επαγγελµάτων που ίδρυσε ο Μιχάλης Οικονοµίδης και το επισκέπτονται παρά πολλοί µαθητές από όλη τη χώρα και πλήθος επισκεπτών της περιοχής.

Ήδη το ισόγειο είναι επισκέψιµο και γίνονται εργασίες στον όροφο για την οργάνωση των εκθεµάτων. Στόχος είναι να παραµένει ανοιχτό όλο το χρόνο, δεδοµένου ότι αποτελεί µοναδικό στο είδος του και σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η προσπάθεια του δήµου να εξευρεθεί τρόπος στελέχωσης µε προσωπικό.

 

αλλα θέµατα

Στο πλαίσιο της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών για τις παιδικές χαρές, η τεχνική υπηρεσία του δήµου, µε τη συνδροµή του προσωπικού που προσλήφθηκε από το πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας, κατέγραψε όλες τις παιδικές χαρές και υπέβαλε έγκαιρα τα τεχνικά δελτία. Στόχος είναι η χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων για να µπορούν να πιστοποιηθούν και να είναι ασφαλείς για τα παιδιά, αλλά και η κατασκευή νέων σε χωριά που δεν υπάρχουν.

Με ερωτήσεις και παρεµβάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της µειοψηφίας Γαβριήλ Παπαναστασίου και Λεωνίδα Τσουµάνη και άλλων συµβούλων, το δηµοτικό συµβούλιο συζήτησε ζητήµατα που αφορούν τα τουριστικά καταλύµατα και την τουριστική προβολή µε συµµετοχή σε εκθέσεις και εκτυπώσεις σχετικών φυλλαδίων, την πρόσφατη συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων µε τον δήµο και τον ρόλο του Πνευµατικού Κέντρου, καθώς και τη νέα παρέµβαση για το πρόβληµα της ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης από την Digea. Επίσης, ο δήµαρχος ενηµέρωσε για το πρόβληµα µε τα βοσκοτόπια και την επιλεξιµότητα για να λαµβάνουν οι κτηνοτρόφοι της επιδοτήσεις, αλλά και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να τύχουν στεγαστικής συνδροµής για τις ζηµιές από τον σεισµό του Οκτωβρίου 2016.

Στην ίδια συνεδρίαση και σε θέµατα ηµερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε οµόφωνα η έκθεση εκκαθάρισης της «Κοινοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Αρίστης Ζαγορίου», η διοργάνωση εκδήλωσης Ηµέρας Μνήµης Ζαγορίου στο Γρεβενίτι για τα µαρτυρικά χωριά και η κατανοµή ποσού για έργα πυροπροστασίας. Τέλος, το Σώµα σε ειδική συνεδρίαση που προηγήθηκε, ενέκρινε τον απολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις του δήµου για το 2015.

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter