Με εχέγγυα για τη λειτουργία από την επόμενη χρονιά

Τα μέλη του τμήματος επικαλούνται αφενός την ομόφωνη πρόταση των μελών της κοινής επιτροπής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και τη θετική κρίση από τον υπουργό Παιδείας, αφετέρου τη δημιουργία αντίστοιχου τμήματος στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναδεικνύοντας, όπως επισημαίνουν, ότι «ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στρέφεται προς προγράμματα σπουδών, που θα προαγάγουν την εξωστρέφεια τόσο των ιδρυμάτων όσο και της ελληνικής οικονομίας».
Με το παραπάνω σκεπτικό, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων καλεί τη διοίκηση και τα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς να στηρίξουν την πρόταση στην κατεύθυνση της ταυτόχρονης δημιουργίας του τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην Ηγουμενίτσα με το αντίστοιχο τμήμα που προτείνεται να λειτουργήσει στο Βόλο, ώστε το Ίδρυμα και η περιφέρεια να αποκτήσουν ένα τμήμα, που θα θεραπεύει έναν σύγχρονο κλάδο σπουδών και θα παρέχει στους αποφοίτους του διευρυμένους εργασιακούς ορίζοντες.
«Τα μέλη ΔΕΠ και η συνέλευση του τμήματος ευελπιστούν ότι θα γίνει σεβαστή η επί δύο δεκαετίες προσφορά του τμήματος στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, και η πολλάκις εκπεφρασμένη βούλησή τους να εξακολουθήσουν να προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες αιχμής στους φοιτητές, που σπουδάζουν στον νομό Θεσπρωτίας, σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή και, ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική από αναπτυξιακή και διεθνή/διαπολιτισμική άποψη, ως κύρια πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη», σημειώνεται στο ψήφισμα.
Το τμήμα θεωρεί ότι υφίστανται όχι μόνο τα ακαδημαϊκά, αλλά και τα αριθμητικά κριτήρια για τη λειτουργία του τμήματος, καθώς, επίσης, εμπειρία οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών και τεχνογνωσία. «…παρά την συγκυριακή (λόγω συνταξιοδοτήσεων αλλά και λόγω της μη προκήρυξης νέων θέσεων) μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ του τμήματος, ο βασικός πυρήνας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στο όραμα της εθνικής αλλά και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σπουδές και παράγοντας αντίστοιχο ερευνητικό έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο. Επομένως, τα αριθμητικά κριτήρια (και όχι τα ακαδημαϊκά, τα οποία σαφώς και πληρούνται, σύμφωνα και με τις επίσημες αξιολογήσεις του τμήματος) δύνανται να καλυφθούν επαρκώς με τις κατάλληλες ενέργειες», τονίζεται, με την επισήμανση ότι, αντίστοιχα, στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σχεδιάζεται η εκ του μηδενός δημιουργία του τμήματος.
Τέλος, σημειώνεται ότι το τμήμα διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό και το -μοναδικό στην Ήπειρο- θεσμοθετημένο εργαστήριο Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, εξοπλισμένο με καμπίνες διερμηνείας, καθώς επίσης και το –μοναδικό στο ΤΕΙ Ηπείρου-- επιστημονικό περιοδικό του τμήματος (International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication), που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο για το προτεινόμενο νέο τμήμα.

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter  
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest