Τα κριτήρια δεν ήταν μόνο ακαδημαϊκά

Τα κριτήρια δεν ήταν μόνο ακαδημαϊκά
Αφήνοντας να διαφανεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία για αλλαγές μέχρι να έρθει η ώρα της ψήφισής του στη Βουλή, αλλά δηλώνοντας και την πρόθεσή του να παλέψει για αυτές στην περίπτωση που εκλεγεί πρύτανης, ο κ. Αλμπάνης τόνισε πως από το σχέδιο προκύπτουν σοβαρά προβλήματα ακαδημαϊκής φύσεως, εστιάζοντας αρχικά στο ότι ο προτεινόμενος αριθμός τμημάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον της μικτής Επιτροπής του υπουργείου, της οποίας ο ίδιος ήταν μέλος.
«Το στοιχείο αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη δυνατότητα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων να καταστήσει τα νέα τμήματα πλήρως λειτουργικά, δίχως να υπονομεύσει το ακαδημαϊκό επίπεδο, που απαιτεί ένα σύγχρονο ίδρυμα. Ο λόγος είναι ότι το πλήθος των τμημάτων αυτών απαιτεί πολλά μέσα, έκτακτους οικονομικούς πόρους και ικανό χρόνο, πράγμα που καθιστά αναγκαία την υλοποίηση του σχεδίου σε δύο τουλάχιστον φάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά και διατύπωσε την πρόταση σε πρώτο χρόνο να ενσωματωθούν μόνο τα τμήματα, που είναι ώριμα, ενώ η έναρξη της λειτουργίας των λοιπών τμημάτων να επαφίεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου, που θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα και την ετοιμότητα της ένταξης στην ακαδημαϊκή κανονικότητα. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτησε, εξέφρασε και τη διαφωνία του με την ανάπτυξη του νέου πανεπιστημίου και στους τέσσερις νομούς της Ηπείρου, σημειώνοντας πως πρόταση της Επιτροπής ήταν να λειτουργήσουν μόνο δύο campus σε Γιάννενα και Άρτα.
Η δεύτερη βασική ένσταση έχει να κάνει με την ένταξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ, με την αξιολόγηση να περιορίζεται στα μέλη της πρώτης βαθμίδας, κάτι που, όπως τόνισε, μπορεί να απειλήσει τα κεκτημένα περί την ακαδημαϊκή ποιότητα. «Η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των βαθμίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τα πανεπιστήμια, με αποκλειστική αρμοδιότητα της Συγκλήτου του ιδρύματος υποδοχής, είναι η μόνη οδός για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ισοπολιτείας. Ειδικά όσον αφορά την ομάδα των πρώην καθηγητών εφαρμογών του ΤΕΙ, που δε διαθέτουν διδακτορική διατριβή, σοβαροί λόγοι ακαδημαϊκής τάξης καθιστούν μη παραδεκτή την ένταξή τους στις καθηγητικές βαθμίδες των μελών ΔΕΠ», υπογράμμισε.
Ως προς τις αντιρρήσεις που εκδηλώθηκαν τόσο από τη Σχολή Καλών Τεχνών για την ενσωμάτωση σ’ αυτή του Μουσικού Τμήματος, όσο και από το τμήμα ΦΠΨ για την ίδρυση του τμήματος Ψυχολογίας, σημείωσε πως οι θέσεις των γενικών συνελεύσεων των τμημάτων και της Συγκλήτου πρέπει να γίνουν αποδεκτές για λόγους δεοντολογίας.
Γενικότερα, πάντως, ο κ. Αλμπάνης υπεραμύνθηκε της αναγκαιότητας για ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο, αναφερόμενος και στα θετικά σημεία, που κομίζει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Όπως ανέφερε, δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο πανεπιστήμιο σημαντικές υποδομές και οικονομικοί πόροι του ΤΕΙ Ηπείρου, ενώ η ίδρυση των νέων τμημάτων εξαρχής για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των Σχολών με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή), Ειδικής Αγωγής (Σχολή Αγωγής), Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Γεωπονική Σχολή) και Ψυχολογίας (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών) ενισχύει και εμπλουτίζει τα γνωστικά αντικείμενα του πανεπιστημίου και ενδυναμώνει τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα.
Ιδιαίτερα θετικό χαρακτήρισε και το ότι το πανεπιστήμιο θα αποκτήσει Κέντρο Έρευνας με τέσσερα Ινστιτούτα, προτείνοντας τη συμπλήρωσή του με την ίδρυση μιας πέμπτης κατεύθυνσης, της «Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας», θεωρώντας ότι έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ηπείρου.

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ως ένα από τα βασικά ατού της υποψηφιότητάς του για τη θέση του πρύτανη, ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης παρουσίασε τη «βαθιά επίγνωση τόσο των δυσλειτουργιών όσο και των δυνατοτήτων του πανεπιστημίου», για να αναφερθεί στη συνέχεια στις αρχές και προγραμματικές του προτάσεις για να διαφυλαχθούν τα ακαδημαϊκά κεκτημένα και να βελτιωθεί η θέση του πανεπιστημίου.
Ειδικότερα, εστίασε στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του πανεπιστημίου, στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης του ιδρύματος, στην ενίσχυση και αναβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας μέσω της κάλυψης των κενών σε διδακτικό προσωπικό με νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και στην εκπόνηση 5ετούς προγράμματος ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης των υποδομών, τονίζοντας πως πρέπει να τεθούν σε απόλυτη προτεραιότητα οι ανάγκες των τμημάτων Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Οικονομικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Αναφέρθηκε, ακόμη, στην αξιοποίηση και η ορθολογική στελέχωση όλων των τμημάτων με επιστημονικό, διοικητικό και ειδικό προσωπικό, την ορθολογιστική διαχείριση και αναζήτηση οικονομικών πόρων, την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, τη διασφάλιση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων για όλα τα τμήματα, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την ενίσχυση της έρευνας, την προώθηση ερευνητικών υποδομών και καινοτομιών στην πανεπιστημιακή ζωή, την αναβάθμιση και ανάδειξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε βασικό εκπαιδευτικό άξονα, αλλά και άξονα ανάδειξης της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των φοιτητών και των διδασκόντων, καθώς και τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία.

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter