1 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρική θωράκιση

Ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας υπέγραψε χθες τη σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στον δήμο Ιωαννιτών», συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.

Το έργο αφοράπαρεμβάσειςσετμήματατουδικτύουαποχέτευσηςτωνόμβριωνυδάτωνκαιτουαποστραγγιστικούδικτύουτουλεκανοπεδίου,προκειμένουνααντιμετωπιστούνπροβλήματα που προκαλούνταιλόγω τωνέντονων καιρικώνφαινομένων.

Τοφυσικόαντικείμενοτου έργου χωρίζεται σταεξής διακριτάτμήματα:

-          Παρεμβάσειςσε καταβόθρες,οι οποίεςαποτελούν μέροςτου ευρύτερου αποστραγγιστικούτουλεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

-          ΠαρεμβάσειςστοδίκτυοαποχέτευσηςόμβριωνυδάτωνεντόςτηςπόληςΙωαννίνων,όπουεντάσσονταιστοσυνολικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριωνυδάτωντηςΔ.Ε.Υ.Α.Ι..

-          Παρεμβάσειςγιατηδιευθέτησητωνόμβριωνυδάτωνσεπεριοχέςεκτόςτηςπεριοχήςτουδικτύου αποχέτευσηςόμβριωνυδάτωντηςΔ.Ε.Υ.Α.Ι.

Αναλυτικότεραανά Δημοτική Ενότητα,οι παρεμβάσεις διαχωρίζονται ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων

Κατασκευήδικτύωναποχέτευσηςόμβριωνυδάτωνεπί τηςοδούΜακρυγιάννηαπό τούψοςτου Νοσοκομείου «Χατζηκώστα»έωςτηνοδόΒάρναλη, μήκος περίπου 350 μ., καθώς καιστιςοδούςΠελασγών,ΖήκουΡώση και Ν. Γλυκή στο ΚάτωΝεοχωρόπουλο.

Δημοτική Ενότητα Ανατολής

ΠαρεμβάσειςστηνπεριοχήτωνκαταβόθρωντηςΜπάφρας,που περιλαμβάνουν καθαρισμότουρέματοςκαιτηςεπιφάνειαςτωνκαταβόθρωναπότιςφυτικέςγαίες, τηνκατασκευήπερίφραξηςπεριμετρικάτηςενλόγωπεριοχής, καθώς και επέκταση τουδικτύου αποχέτευσηςόμβριωνυδάτωναπόκαιπροςτις καταβόθρες.

Δημοτική Ενότητα Περάματος.

ΚατασκευήδικτύουαποχέτευσηςόμβριωνυδάτωνστηΔ.Κ.Περάματος,έμπροσθενπαλαιούδημαρχείουΠεράματος, καθώς και ατασκευήτεχνικού,καλυπτόμενουμεχυτοσίδηρησχάρα,γιατηνπαροχέτευσητωνλιμναζόντων υδάτωνστοδίκτυοαποχέτευσηςόμβριωνυδάτων.

Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου

Παρεμβάσεις στηνπεριοχή των καταβόθρων της ΠεδινήςκαιτηςΑμπελιάς.

Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας

Παρεμβάσειςπουαφορούντηνκατασκευήτεχνικώνσεδιάφορεςτοπικέςκοινότητες,σύμφωναμετιςεπιτόπουσυνθήκεςκαισεσυνεννόησημετουςτοπικούςφορείς.

«Ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές δυσκολίες χαιρόμαστε γιατί ένα ακόμα σημαντικό έργο για ολόκληρο τον δήμο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Με σωστό προγραμματισμό και με βάση τον σχεδιασμό μας, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους δημότες των Ιωαννίνων για ποιοτικά έργα ουσίας, που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά όλων μας. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση και το επόμενο διάστημα με νέες συμβάσεις έργων σε κάθε γωνιά του δήμου», δήλωσε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας.

 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

Το έργο που δρομολογεί ο δήμος Ιωαννιτών είναι αναμφίβολα σημαντικό, ωστόσο δεν αρκεί από μόνο του για να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων, σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

Κατά καιρούς έχει επισημανθεί η ανάγκη για μια συνολική παρέμβαση, στην κατεύθυνση της παροχέτευσης των νερών της λίμνης. Ο δήμος Ιωαννιτών έχει προχωρήσει εδώ και καιρό σε γεωλογικές μελέτες, που αντιμετωπίζουν εν μέρει το πρόβλημα της παροχέτευσης μέσω υπόγειων στοών, αλλά τα χρήματα που απαιτούνται δεν υπάρχουν.

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι η Λίμνη όταν δέχεται όγκο νερών και μετά τα νερά γυρνάνε πίσω είτε οδηγούνται στις περιοχές του Μπιζανίου, του Σταυρακίου ή στα Καρδαμίτσια και στο Κουτσελιό, το Κάτω Νεωχορόπουλο. Το θυρόφραγμα ξέρουμε ότι δεν μπορεί να ανοίξει άλλο, γιατί πλημμυρίζει η Λαψίστα και το Πέραμα. Πρέπει να γίνει ένα σχέδιο για την παροχέτευση νερών σε συγκεκριμένα σημεία», έχει αναφέρει στο παρελθόν σε δηλώσεις του ο εντεταλμένος για την πολιτική προστασία δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Νάστος.

 

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter