Σταθερά πρώτη Ήπειρος-Δυτ. Μακεδονία

Σταθερά πρώτη Ήπειρος-Δυτ. Μακεδονία
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να καταγράφεται στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών (39,7%), ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 25-34 ετών (24%) και οι ηλικίες 35-44 (18,1%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα ανήλθε το Μάιο σε 19,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 21,7% τον Μάιο του 2017 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 20% τον Απρίλιο του 2018.

Το σύνολο των απασχολούμενων κατά τον Μάιο του 2018 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.824.393 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 924.941 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.230.269 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 70.052 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (αύξηση 1,9%) και κατά 48.884 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (αύξηση 1,3%). Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 113.718 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (μείωση 10,9%) και κατά 18.029 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (μείωση 1,9%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 7.263 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (αύξηση 0,2%) και μειώθηκαν κατά 34.293 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (μείωση 1,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (24,1) παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με εκείνο στους άνδρες (15,8).

Γεωγραφικά οι περισσότεροι άνεργοι καταγράφονται στην περιοχή της Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας (24%), αν και υπάρχει σημαντική μείωση σε σχέση με τον Μάιο του περασμένου έτους (27,6%).

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter