4,5 εκ. ευρώ για έργα ενεργειακής αναβάθμισης

4,5 εκ. ευρώ για έργα ενεργειακής αναβάθμισης
Ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νοσοκομεία, η Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου εκπόνησε μια συνολική πρόταση με έντεκα δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.449.904 ευρώ.

ΟΙ δράσεις αυτές είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για αναβάθμιση του αυτοματισμού ελέγχου και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (BMS), η αντικατάσταση και προμήθεια αντλιών θέρμανσης- ψύξης- ζεστού νερού χρήσης με αντίστοιχες inverter, φωτιστικών-λαμπτήρων με αντίστοιχα τεχνολογίας led, θυρών εισόδου με αντίστοιχες ενεργειακού τύπου, θυρών εξόδου κινδύνου με αντίστοιχες ενεργειακού τύπου, η βελτίωση θερμομόνωσης σε δώματα του κτιρίου του Νοσοκομείου (προμήθεια και εγκατάσταση), η εγκατάσταση κλιματισμού (VRF ή VRV) στους δύο πάνω ορόφους κάθε πτέρυγας Κλινικών Ward I- Ward II- Ward III (προμήθεια και εγκατάσταση), η εγκατάσταση φωτοβολταïκού συστήματος (net metering) 500 KW (προμήθεια και εγκατάσταση), η προμήθεια και εγκατάσταση επτά χειρουργικών προβολέων με δορυφόρο και λαμπτήρες τεχνολογίας led, ενός τροχήλατου ακτινοσκοπικού μηχανήματος C- arm και μιας κλίνης ηλεκτρικής για εξετάσεις ERCP, τεσσάρων παρακλίνιων monitor και ενός κεντρικού σταθμού τεχνολογίας TFT, για σύνδεση με υπάρχον δίκτυο monitor της ΜΕΠΚ και ενός ακτινολογικού μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας (DEXA).

«Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και επίτευξη χαμηλών εκπομπών CO2. Παράλληλα, αξιοποιείται η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου θα αναβαθμιστεί στην Β’ ενεργειακή κατηγορία», σημειώνει η διοίκηση, που εκφράζει τις ευχαριστίες της στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε, προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη και υποβολή της πρότασης.

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter