ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ανώνυμη εταιρεία, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Συστημάτων Πληροφορικής & Δικτύων

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ανώνυμη εταιρεία, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Συστημάτων Πληροφορικής & ΔικτύωνΑνώνυμη εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Συστημάτων Πληροφορικής &Δικτύων
ΘΕΣΗ:
-Κύρια καθήκοντα του υποψήφιου είναι:

- Εξασφάλιση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας τωνσυστημάτων πληροφορικής.
- Εγκατάσταση, υποστήριξη και ανάπτυξη των συστημάτων
πληροφορικής και μηχανογράφησης.
 - Επίβλεψη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της
μηχανογραφικής υποδομής της εταιρείας.
- Ανάπτυξη και διαχείριση των εταιρικών sites.
- Διαχείριση συστήματος ERP της εταιρείας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση στον τομέα Πληροφορικής
- Γνώση διαχείρισης Windows και Βάσεων Δεδομένων (MSSQL Server)
- Γνώσεις εγκαταστάσεων Δικτύων
- Υπευθυνότητα και Συνέπεια
- Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου εργασίας
- Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
ΠΑΡΟΧΕΣ:
- Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
- Άριστες συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter