Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016.
 
Παροχή προς ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2015-2016.
 
Παροχή προς ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και  παιδιών για το σχολικό έτος 2015-2016.
 
Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας και μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης για ευπαθείς ομάδες.
 
Αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης συμπληρωματικών ή/και εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση τρόπων οργάνωσης, προμήθεια ή/και ανάπρτξη ειδικών εφαρμογών κλπ.
 
Έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (αναπλάσεις ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός κλπ.)
 
Υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου για το σχολικό έτος 2015-2016.
 
Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας, Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, εξειδίκευση και εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας του Προγράμματος.
 
Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας και προμήθεια εξοπλισμού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ.) μονάδων πρόνοιας.
 
Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
 
Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
 
Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
 
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
 
Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2015-2016, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 
Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας, φιλοξενίας φύλαξης βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων, για το έτος 2015-2016, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 
Βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Προμήθεια αναγκαίου εκπαιδευικού εξοπλισμού (εργαστήρια κλπ.) και εξοπλισμού α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης.
 
Υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 
Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα υγείας, προμήθεια νοσοκομειακού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ.) εξοπλισμού μονάδων υγείας, προμήθεια κινητού εξοπλισμού (ασθενοφόρων, κινητών μονάδων κλπ) υγείας.
 
Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), βρεφών, νηπίων και παιδιών, για το έτος 2015-2016, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Κρήτης.