Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου

Ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου είναι μια δομημένη αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως χαρακτηριστικό την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η διάθεση αυτής της πληροφορίας στους πολίτες πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου www.politis.gov.gr, ο οποίος δημιουργήθηκε με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Περιγραφή

Για τη συλλογή της πληροφορίας, η οποία είναι σχετική με τις διοικητικές διαδικασίες, δημιουργήθηκε ένα έντυπο καταγραφής του προφίλ μιας διοικητικής διαδικασίας. Το εν λόγω έντυπο περιέχει πεδία (μεταδεδομένα), τα οποία αποτελούν σημαντική πληροφορία για τους πολίτες, όπως π.χ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το νομικό πλαίσιο, το κόστος για τους πολίτες, ο χρόνος ισχύος, κ.α. Για την κάθε διαδικασία αναρτήθηκαν στο www.politis.gov.gr οι ανωτέρω πληροφορίες και τα διαθέσιμα σχετικά έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για μεταφόρτωση. Οι διοικητικές διαδικασίες είναι ομαδοποιημένες ανά Γενική Διεύθυνση και ανά θεματική κατηγορία. Με την ολοκλήρωση του Οδηγού του Πολίτη η Περιφέρεια Ηπείρου θα παρέχει στους πολίτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 2ου επιπέδου.

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος, ο οποίος εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Ηπείρου, θα ενημερώνεται συνεχώς τόσο με νέες διαδικασίες όσο και με όλες τις αλλαγές που προκύπτουν (διαφοροποίηση στο νομικό πλαίσιο, στα έντυπα ή κάποια άλλη αλλαγή).

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά

odigos politi 180x180Ο σχετικός δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα διαχείρισης περιεχομένου CMS Joomla έκδ. 3.2.3., με τη συνδρομή δωρεάν και εμπορικών components, modules και plugins, καθώς και με την ανάπτυξη custom code. Ως αποτέλεσμα το κόστος υλοποίησης ήταν πολύ χαμηλό. Ενδεικτικά κάποια πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου είναι:

 • Η δυνατότητα αναζήτησης μιας συγκεκριμένης διαδικασίας με την εφαρμογή φίλτρου ανά Γενική Διεύθυνση και θεματική κατηγορία, με τη χρήση αλφαβητικού ευρετηρίου, καθώς και με τη χρήση ενός εργαλείου αναζήτησης πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά.
 • Η γραφική αναπαράσταση της κατανομής του αριθμού των διαδικασιών και των hits των επισκεπτών ανά Γενική Διεύθυνση.
 • Η αξιολόγηση, η οποία έχει ενσωματωθεί σε κάθε διαδικασία ξεχωριστά καθώς και συνολικά για όλο τον δικτυακό τόπο.
 • Ο ιστότοπος υποστηρίζει φωνητική ανάγνωση του περιεχομένου για την ενίσχυση της ίσης πρόσβασης προς την πληροφόρηση.

Τα οφέλη για τους πολίτες και για την Περιφέρεια Ηπείρου

Στόχος της δημιουργίας του Οδηγού του Πολίτη είναι να προκύψουν άμεσα οφέλη για τους πολίτες. Επίσης, η μεθοδολογία υλοποίησης αποσκοπεί στο να λειτουργήσει μεσοπρόθεσμα ο Οδηγός του Πολίτη ως βάση υποδομής με στόχο την παροχή ποιοτικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και την βελτίωση της λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τα κύρια άμεσα οφέλη για τους πολίτες είναι:

 • Η άμεση και ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλους τους πολίτες και κυρίως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις (π.χ. ΑΜΕΑ, κάτοικοι δυσπρόσιτων περιοχών, κ.α.)
 • Η μείωση των μετακινήσεων των πολιτών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων καθώς και την μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 • Η ομογενοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου με στόχο την προάσπιση της ισότητας μεταξύ των πολιτών.
 • Η αύξηση της διαφάνειας και του αισθήματος εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών καθώς έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με την Περιφέρεια Ηπείρου και η δυνατότητα αξιολόγησης της κάθε διοικητικής διαδικασίας.

Τα κύρια οφέλη για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι:

 • Η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών από τον μεγάλο όγκο πολιτών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Έτσι, επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
 • Ο καλύτερος συντονισμός και η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των ομολόγων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Η καταγραφή της απαραίτητης πληροφορίας πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί μελλοντικά η μοντελοποίηση και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες 3ου, 4ου ή ακόμη και 5ου επιπέδου, στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα παρακολουθούν την πορεία της διεκπεραίωσής της σε κάθε βήμα της και τελικά θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά την απάντηση
 • Η εισαγωγή της Περιφέρειας Ηπείρου σε μεθοδολογίες Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Τέλος ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου μπορεί να λειτουργήσει και ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ όλων των Περιφερειών της χώρας καθώς πολλές από τις διοικητικές διαδικασίες είναι κοινές σε όλες τις Περιφέρειες.

Αρωγός σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Οδηγού του Πολίτη στάθηκε η αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων κα. Τατιάνα Καλογιάννη, της οποίας η στήριξη ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία όλου του εγχειρήματος. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ευθύνη της υλοποίησης καθώς και τον συντονισμό της ομάδας που ορίσθηκε για την υλοποίηση του Οδηγού του Πολίτη, ανέλαβε ο Αλέξανδρος Γέροντας, προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Την σχεδίαση και υποστήριξη του δικτυακού τόπου ανέλαβε ο Νικόλαος Ντέμος, προϊστάμενος του Τμήματος «Σχεδίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου δημιουργήθηκε αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους με τη χρήση, όπως προαναφέρθηκε, Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, με αποτέλεσμα να προκύψει ελάχιστο κόστος υλοποίησης, για την αγορά λίγων εμπορικών components, μηδενικό κόστος φιλοξενίας (hosting) αφού αξιοποιήθηκε αποθηκευτικός χώρος του Σύζευξις, καθώς και μηδενικό κόστος συντήρησης, υποστήριξης, ενημέρωσης και περαιτέρω βελτίωσης αφού, όπως προαναφέρθηκε, η ομάδα υλοποίησης αποτελείται αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους.

Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου με τελικό στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα