Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι για τις Φοιτητικές Κατοικίες, η υποβολή ενστάσεων έως και 17 Δεκεμβρίου

πανεπιστήμιο ιωαννίνων

Ανακοινώθηκαν χθες τα ονόματα των φοιτητών που πληρούν τα κριτήρια για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την περίοδο Δεκεμβρίου 2013- Ιουνίου 2014. Ο πίνακας με τους δικαιούχους βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου (www.uoi.gr. Για επανεξέταση των στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και να μην είναι γενικές και αόριστες. Όσοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πρόνοιας για να πληροφορηθούν τη σειρά κατάταξής τους. Μετά τις προθεσμίες αυτές και αφού ελεγχθούν οι ενστάσεις, οι καταστάσεις καθίστανται οριστικές.

Πηγή: Πρωινός Λόγος

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter